Kontakt lärare

Mentor, Svenska och Engelska – Birgitta Spångfelt (BST) Skicka mail
Mentor, Matematik – Åsa Öhrn (ÅÖN) Skicka mail
Idrott & Musik – Fredrick Lööv (FLV) Skicka mail
Matematik och NO – Maria Sandfjord (MSD) Skicka mail
SO -Sarah Wikström (SWM) Skicka mail
Musik -Jakob Lundqvist (JLT) Skicka mail
Bild – Josefine Enneby (JEY) Skicka mail
Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail
KÖR – Gisela Hök Ternström (GHM) Skicka mail
Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail
Speciallärare – Anna Åsén (AÅN) Skicka mail