Värdegrund och hur man ska behandla andra

Under Olweusmötena har vi idag startat om hur vi ska behandla andra genom både ord och handling.

Vi började med att se

Utifrån detta har eleverna fått ge reflektion om ord som de tycker beskriver själva filmen.

Under december kommer vi ha en snäll-kalender som eleverna själva har fått gjort tillsammans. Utifrån dessa kommer klassen få uppdrag hur vi ska vara mot varandra.