Omdömen publiceras 9/1 i Infomentor

Från och med den 9 januari kan ni gå in i Sollentuna skolplattform/Infomentor och ta del av

den information som finns där. För åk. 4-5 finns ett omdöme per ämne som lästs under

höstterminen.