månadsarkiv: augusti 2016

Inbjudan till föräldramöte

Föräldramöte på Sollentuna Musikklasser!

Datum: tisdag den 6 september
Tid: 18.30-20.30
Plats: Aulan

Vi börjar med en gemensam samling i aulan för sedan avsluta i respektive klassrum.

Varmt välkomna,
önskar Åse Mellerstedt, rektor och Helena Åhman, biträdande rektor

4Ma – sal 22 7Ma – sal 18
4Mb – sal 23 7Mb – sal 17
5Ma – sal 10 8Ma – sal 9
5Mb – sal 13 8Mb – sal 8
6Ma – sal 11 9Ma – sal 19
6Mb – sal 12 9Mb – sal A-207 (no-sal)
6Mc – sal 24

Naturskolan

På onsdag den 7/9 promenerar vi till naturskolan med 4 Ma. Denna information är även medskickad i ryggsäckarna hem idag!

Utedagen med med Naturskolan vid Bögs gård.
Liv i vatten
4Ma onsdag 7/9
Dagens innehåll
Växter och djur i vatten. Vi samlar småkryp i vattnet och tar reda på vad djuren behöver för att leva och hur de är anpassade till vattenliv. Hur kan djuren andas under vatten? Hur kan de röra sig under vatten? Vi kommer att se olika djurs livscykler från larv till insekt.

Du kan välja mellan två sätt att ta dig till och från Naturskolan

Promenera med skolpersonal dit.
Kl. 8.15 vid skolans fotbollsplan samlas de som vill promenera tillsammans

De som tar sig själva till Naturskolan
Samling kl 8.45 på parkeringen till Bögs gårds parkering.

Kläder efter väder, det kan vara kallt. Stövlar, vi ska håva småkryp i vattnet. Bra med extra tröja i ryggsäcken och kanske ett par extra strumpor om man blir blöt. Kanske en påse att lägga blöta saker i.
Lunchmatsäck som går att äta ute. Gärna frukt att äta innan vi börjar våra undersökningar. Extra dryck om det är varmt.
Sitterunderlag

————————————————————————————————————————

Fyll i nedanstående uppgifter och lämna lappen till din mentor senast den 5 september.

______________________________________________________________________
Elevens namn

□ Jag tar mig på egen hand till parkeringen vid Bögs gård till kl.8.45.

□ Jag vill gå tillsammans med personal från skolan kl 8.15.

□ Jag tar mig hem på egen hand från parkeringen vid Bögs gård kl. 13.00.

□ Jag vill gå tillsammans med personal till skolan. Vi beräknar vara tillbaka ca 13.30.

_____________________________________________________________
Förälders underskrift

Lite ny information till alla föräldrar i 4Ma

Nu har vi haft inskolningsperioden med vår nya fina klass. Det känns jättekul att sätta igång med terminens skolarbete med 4Ma:s elever. I morgon, tisdag, börjar det vanliga schemat att gälla. Det innebär att skoldagarna startar redan kl 8.05.

I slutet av förra veckan fick alla barn med sig information om Infomentor och personliga inloggningskoder till respektive föräldrar. Det är bra om ni alla föräldrar så snart som möjligt lägger in era telefonnummer och e-mailadresser i Infomentor. Vi brukar skicka ut mail till hela klassen, eller till enskilda elever, via Infomentor.

När det gäller övriga papper ni fått hem för påskrift, så saknar vi några stycken. De elever det gäller har idag fått med sig en påminnelselapp hem. Fråga om ditt barn har en sådan.

Birgitta & Åsa

Du som har ett speciellt intresse för matematik – anmäl dig till pizzaklubben!

Du som har speciellt intresse för matematik –
anmäl dig till Pizzaklubben!
Pizzaklubben fortsätter i höst!
Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under höstterminen 2016 kommer därför Pizzaklubben att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

Pizzaklubben
Under tre torsdagar kommer vi att arbeta med problemlösning som håller en hög matematisk nivå, där vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra!

Tider
Träffarna kommer äga rum på torsdagar enligt följande:
Träff 1 13/10 Tid 16:00-18:15
Träff 2 17/11 Tid 16:00-18:15
Träff 3 8/12 Tid 16:00-18:15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmälning
Anmälan görs via länk av vårdnadshavare senast den 11/9-16. Antalet platser är begränsade och skolor/undervisande lärare kommer att kontaktas för rekommendation. Bekräftelse om plats skickas ut i slutet av september 2016 av Pizzaklubben till vårdnadshavarna.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan FoUgruppen, Elevstöd och utveckling samt rektorsgruppen.

VÄLKOMSTBREV TILL 4Ma

Till alla elever och föräldrar i 4Ma!     

Hoppas att ni har haft ett skönt och roligt sommarlov och att ni nu är sugna på att börja i Sollentuna Musikklasser. Vi tycker att det ska bli kul att sätta igång höstterminens arbete tillsammans med er!

INSKOLNINGSSCHEMA

Upprop sker tisdagen den 23 augusti klockan 08:15-10.00 i sal 22. Onsdag 24 augusti, torsdag 25 augusti, fredag 26 augusti samt måndag 29 augusti har klassen ett eget inskolningsschema. Eleverna börjar 08.15 och slutar 11.45 eller 12.30 dessa dagar (se tidigare information). Qben har öppet från 12.30 för de barn som är anmälda. Efter den schemalagda tiden har vi inskolningssamtal enligt tidigare utskick via mail.

SCHEMA

Vi som är mentorer i klass 4Ma är Åsa Öhrn och Birgitta Spångfelt. Vi kommer att ha mentorstid på måndagar och fredagar, då vi tar upp sådant som rör klassen, skriver in läxor, har klassråd, pratar om rutiner, hur man är mot varandra och jobbar med Olweus. Åsa har klassen i matematik tillsammans med Maria Sandfjord, Maria kommer även ha eleverna i No. Birgitta har svenska och engelska. Jakob Lundqvist är klassens musiklärare, Fredrick Lööv har idrott, Sarah Wikström har SO, Per Spång har träslöjd och Sara Ritzén har textilslöjd. Klassen har bild på vårterminen med Josefine Enneby. Anna Åsén, vår speciallärare, arbetar med extra stöd i svenska. Som ni ser på schemat har vi halvklasser i musik, svenska, engelska, NO och slöjd.

Preliminärt schema bifogas.

Eleverna kommer att delas i två grupper och ha en slöjdart per termin.

KLASSBLOGGEN

Gå in på bloggen via http://7.sollentuna-musikklasser.se/ och fyll i er mailadress för att få ett mail när det publiceras ny information där. Information om läxor, aktiviteter och lovdagar finns kalendern på bloggen.

Vi står inför en övergång till Infomentor för all kontakt mellan hem och skola, men det är ännu inte helt implementerat, så tills vidare används klassbloggarna.

INFOMENTOR

Används för frånvaro och terminsbedömning just nu. Se bifogat blad.

INFO OM SOLLENTUNA MUSIKKLASSER

På  Sollentuna musikklassers hemsida ( www.sollentunamusikklasser.se ) finns under fliken Elev / Föräldrar massor av information under fliken Elevpärmen, t ex telefonnummer, läsårsdata och information om ledighet.

 SJUKFRÅNVARO

Elevs frånvaro anmäls av målsman varje sjukdag före kl 7:50, antingen genom att ni lägger in den i Infomentor eller att ni ringer på tel 08 – 579 221 12. Sjukanmälan anmäls varje sjukdag av vårdnadshavaren. Vid sen ankomst ring samma nummer och meddela det.

FÖRÄLDRAKONTAKT

Fyll i blanketten ”Kontakt skola-hem” (bifogas) och lämna till skolan så snart som möjligt. Det är viktigt att vi kan nå er föräldrar eller annan anhörig om det skulle behövas.

IDROTT

Eleverna ska ha med sig idrottskläder, skor och handduk (märkta med namn och helst klass) till varje idrottslektion (måndagar och torsdagar). Det blir utegympa så länge vädret tillåter.

LÄROBÖCKER

Alla läroböcker, som är till låns, ska skyddas med papper eller plast och förses med etikett med elevens namn och klass. Förstörda eller försvunna böcker får ersättas helt eller delvis.

FRUKT

Det är svårt att koncentrera sig när magen kurrar. Det kan därför vara bra att ha med sig en frukt eller macka eller dylikt att äta på eftermiddagsrasten, eftersom lunchen är redan 10.30.

IPADS

Eleverna får en iPad och en laddare under de första veckorna på skolan. Denna är till för skolbruk och vi lägger tillsammans in de appar som eleverna ska använda. Inga egna apple-ID ska användas. Det förväntas att eleverna ser till att iPaden är laddad när de kommer till skolan. Tyvärr är dessa inte nya, så batteriet är inte på topp.

SHOWBIE

Showbie är ett IKT-verktyg/app där vi delar dokument och läxor med eleverna. Ni föräldrar kommer snart få inloggningsuppgifter, så ni kan se det vi gör i skolan och hjälpa era barn på bästa sätt.

KORT INFO

 • Föräldramöte 6/9 18.30-20.30
 • Öppet hus  – komp-ledigt  Datum kommer.
 • Höstlov för eleverna vecka 44
 • Julavslutning 22/12

BIFOGADE PAPPER

Läs igenom följande papper tillsammans med ert barn och skriv under papper 4, 5, 6, och 7 och be ert barn ta med dem till skolan snarast.

  1. Schema
  2. Klasslista (kolla att era uppgifter stämmer – meddela oss ändringar)
  3. Trivselreglerna
  4. Godkännande av publicering av bilder
  5. Kontakt skola-hem
  6. Bibliotekskontrakt
  7. Datakontrakt gäller iPad   
  8. Infomentor info               

ATT TA MED

Det vore bra om eleverna så snart som möjligt har med sig följande till skolan:

 • bänkpapper, ca 60×50 cm
 • bänkbok (skönlitterär kapitelbok)

Vi önskar er alla varmt välkomna till 4Ma i Sollentuna Musikklasser!

Birgitta och Åsa

KONTAKTUPPGIFTER

Birgitta Spångfelt

bispa_s@edu.sollentuna.se

tel 08 – 579 221 30

Åsa Öhrn 

snz946@edu.sollentuna.se  

tel 08 – 579 221 30         

 

Till er som följer SMK- klassblogg i år nio.

Till er som följer denna blogg i år nio.
Denna klassblogg kommer från skolstarten HT 2016 tillhöra en av våra nya fyror. För att inte få fler mail som följare måste du avregistrera dig själv genom att klicka på ”Säg upp prenumerationen”-länken i inkommande mail.
Mvh SMK

foljare