Författararkiv: personal

”GREJ OF THE DAY”

Kunskap är coolt, kunskap är coolt, kunskap är coolt……

Nu har vi startat arbetet med ”Grej of the day”, då vi har en mikrolektion om olika företeelser, personer, platser osv. Eleverna får dagen innan en ledtråd att fundera över / diskutera om. På onsdagen sker presentationen, då barnen får börja med att tala om vad de tror att det kommer att handla om. Därefter presenterar vi fakta och bilder för att sedan avsluta med ett kort samtal kring ämnet. Eleverna har hittills fått stödord ifrån oss. Så småningom är tanken att eleverna själva ska anteckna stödord under presentationen. Dessa kommer de att samla i en egen ”Grej of the day”-bok. Hittills har vi pratat om Globen och FN. En av tankarna är att barnen sedan ska berätta hemma om vad de fått veta. Fråga dem gärna!

Birgitta & Åsa

BYTE AV PLATS FÖR FADDERDAGEN PGA ARGA KVIGOR

Hej alla glada föräldrar och elever.

På grund av ett utsläpp av överbeskyddande kvigor i Bögs gårds hagar måste vi byta plats för Fadderdagen!

Ny samlingsplats är Torparängens parkering i Norrviken ( Idrottsvägen )

All information är densamma förutom att vi byter plats för Fadderdagen till Torparängen!

Hoppas nu på en ännu roligare och mindre farlig dag! 🙂

Med vänlig hälsning,

Fredrick Lööv

Naturskolan

På onsdag den 7/9 promenerar vi till naturskolan med 4 Ma. Denna information är även medskickad i ryggsäckarna hem idag!

Utedagen med med Naturskolan vid Bögs gård.
Liv i vatten
4Ma onsdag 7/9
Dagens innehåll
Växter och djur i vatten. Vi samlar småkryp i vattnet och tar reda på vad djuren behöver för att leva och hur de är anpassade till vattenliv. Hur kan djuren andas under vatten? Hur kan de röra sig under vatten? Vi kommer att se olika djurs livscykler från larv till insekt.

Du kan välja mellan två sätt att ta dig till och från Naturskolan

Promenera med skolpersonal dit.
Kl. 8.15 vid skolans fotbollsplan samlas de som vill promenera tillsammans

De som tar sig själva till Naturskolan
Samling kl 8.45 på parkeringen till Bögs gårds parkering.

Kläder efter väder, det kan vara kallt. Stövlar, vi ska håva småkryp i vattnet. Bra med extra tröja i ryggsäcken och kanske ett par extra strumpor om man blir blöt. Kanske en påse att lägga blöta saker i.
Lunchmatsäck som går att äta ute. Gärna frukt att äta innan vi börjar våra undersökningar. Extra dryck om det är varmt.
Sitterunderlag

————————————————————————————————————————

Fyll i nedanstående uppgifter och lämna lappen till din mentor senast den 5 september.

______________________________________________________________________
Elevens namn

□ Jag tar mig på egen hand till parkeringen vid Bögs gård till kl.8.45.

□ Jag vill gå tillsammans med personal från skolan kl 8.15.

□ Jag tar mig hem på egen hand från parkeringen vid Bögs gård kl. 13.00.

□ Jag vill gå tillsammans med personal till skolan. Vi beräknar vara tillbaka ca 13.30.

_____________________________________________________________
Förälders underskrift

Lite ny information till alla föräldrar i 4Ma

Nu har vi haft inskolningsperioden med vår nya fina klass. Det känns jättekul att sätta igång med terminens skolarbete med 4Ma:s elever. I morgon, tisdag, börjar det vanliga schemat att gälla. Det innebär att skoldagarna startar redan kl 8.05.

I slutet av förra veckan fick alla barn med sig information om Infomentor och personliga inloggningskoder till respektive föräldrar. Det är bra om ni alla föräldrar så snart som möjligt lägger in era telefonnummer och e-mailadresser i Infomentor. Vi brukar skicka ut mail till hela klassen, eller till enskilda elever, via Infomentor.

När det gäller övriga papper ni fått hem för påskrift, så saknar vi några stycken. De elever det gäller har idag fått med sig en påminnelselapp hem. Fråga om ditt barn har en sådan.

Birgitta & Åsa

Du som har ett speciellt intresse för matematik – anmäl dig till pizzaklubben!

Du som har speciellt intresse för matematik –
anmäl dig till Pizzaklubben!
Pizzaklubben fortsätter i höst!
Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under höstterminen 2016 kommer därför Pizzaklubben att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

Pizzaklubben
Under tre torsdagar kommer vi att arbeta med problemlösning som håller en hög matematisk nivå, där vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra!

Tider
Träffarna kommer äga rum på torsdagar enligt följande:
Träff 1 13/10 Tid 16:00-18:15
Träff 2 17/11 Tid 16:00-18:15
Träff 3 8/12 Tid 16:00-18:15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmälning
Anmälan görs via länk av vårdnadshavare senast den 11/9-16. Antalet platser är begränsade och skolor/undervisande lärare kommer att kontaktas för rekommendation. Bekräftelse om plats skickas ut i slutet av september 2016 av Pizzaklubben till vårdnadshavarna.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan FoUgruppen, Elevstöd och utveckling samt rektorsgruppen.

Bra att känna till om den slutliga antagningen till gymnasiet

Hej 9Ma:are!

Nu är det bara ett par dagar kvar i nian här på SMK men innan du börjar gymnasiet i höst har du ett långt och förhoppningsvis superhärligt sommarlov framför dig. Innan jag checkar ut och själv går på semester vill jag informera dig om vad som händer vid den slutliga antagningen.

Betyg och antagningsresultatet:
Betygen är nu klara och exporterade till Gymnasieantagningen.
Från den 29 juni kan du se vilken skola/program du blivit antagen till på när du återigen loggar in med ditt lösenord. Kontakta mig om du har glömt/förlagt eller tappat bort det.

Vad som händer när du blir antagen:
Du kan bara vara antagen till en utbildning! Antas du till en
utbildning så stryks alla utbildningar som du har placerat under denna i ansökan. Antas du till en utbildning som inte är ditt förstahandsval i ansökan är du reserv till de utbildningar du har placerat över detta val i din ansökan.

Svara på antagningen:
Du behöver inte svara om du har antagits till ditt förstahandsval och du önskar börja på den utbildningen i höst. Däremot ska du svara om du blivit antagen till ditt andrahandsval, tredjehandsval osv. Du måste svara senast 20 juli.

Reservantagningarna:
Den 1 augusti visas resultatet av den första reservantagningen på gyantagningen.se och på din sida.
För reservantagning nr 2 ä r sista svarsdag 3 augusti. Resultatet på denna andra reservantagning visad på gyantagningen.se och på din sida den 11 augusti.

Ytterligare frågor:
Om du har frågor kring antagningen kan du kontakta mig på anmak_s@edu.sollentuna.se eller 073 915 2404. Jag kommer arbeta t om 7 juli – därefter vänder du dig till Gymnasieantagningen Stockholms län; gyantagningen@ksl.se, 08-5800 8000. För aktuella telefontider under sommaren se gyantagningen.se

Glad sommar och Lycka till framöver!
Kram
Annette